Svensk botanik band 6

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svensk botanik band 6 är en bok som utkom 1809. Denna lista visar de arter som ingår i boken.

Svenskt namn i boken Artnamn i boken[not 1] Aktuellt svenskt namn[1][2][3][not 2] Aktuellt artnamn[1][2][3]
allmän bullerblomster-ört smörbollar Trollius europaeus
allmän klotblomma bergskrabba Globularia vulgaris
allmän ranunkel vanlig smörblomma Ranunculus acris
allmän solhvifva Helianthemum vulgare solvända Helianthemum nummularium
antyll-ört getväppling Anthyllis vulneraria
apteks vallört äkta vallört Symphytum officinale
bitter-polygon Polygonum hydropiper bitterpilört Persicaria hydropiper
blå-slok Melica caerulea blåtåtel Molinia caerulea
blåse-ranunkel tiggarranunkel Ranunculus sceleratus
blåstarr vass-starr Carex acuta
bok-träd bok Fagus sylvatica
brandgul lilja brandlilja Lilium bulbiferum
damspels-kronliljan kungsängslilja Fritillaria meleagris
dverg-björk dvärgbjörk Betula nana
dverg-pil dvärgvide Salix herbacea
fjällkampe fjälltimotej Phleum alpinum
fjäll-ängsull Eriophorum alpinum snip Trichophorum alpinum
flen-kämpe Phleum phalaroides flentimotej Phleum phleoides
flockblommig vårlök morgonstjärna Ornithogalum umbellatum
flock-nackel flockfibbla Hieracium umbellatum
fläckig orkis Orchis maculata Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata
fläder-orkis Orchis sambucina Adam och Eva Dactylorhiza sambucina
fågel-polygon trampört Polygonum aviculare
fältvädd Scabiosa columbaria
grenbladig vårbräken Botrychium rutaceum rutlåsbräken
höstlåsbräken
Botrychium matricariifolium
Botrychium multifidum
grus-slok grusslok Melica ciliata
gråbo Artemisia vulgaris
gul balsamin Impatiens noli me tangere springkorn Impatiens noli-tangere
gulsippa Anemone ranunculoides
haftorn havtorn Hippophae rhamnoides
hvit bergknopp vit fetknopp Sedum album
hållrots-ört hålrot Aristolochia clematitis
kakil-ört marviol Cakile maritima
katt-näfta kattmynta Nepeta cataria
klotformig ängsull Eriophorum capitatum polarull Eriophorum scheuchzeri
knöl-latyr knölvial Lathyrus tuberosus
kroll-lilja krollilja Lilium martagon
kruskantad bräken Aspidium cristatum granbräken Dryopteris cristata
krypande klockört knölklocka Campanula rapunculoides
kungs-osmund safsa Osmunda regalis
kärr-fräken kärrfräken Equisetum palustre
kärr-knylört knölsyska Stachys palustris
kärr-selin Selinum palustre kärrsilja Peucedanum palustre
kärr tistel Cnicus palustris kärrtistel Cirsium palustre
lappsk dryas fjällsippa Dryas octopetala
liguster Ligustrum vulgare
liten ormskallre-bräken Ophioglossum microstichum ormtunga Ophioglossum vulgatum
lund-melampyr natt och dag Melampyrum nemorosum
lökartad ranunkel knölsmörblomma Ranunculus bulbosus
monke-ört blåmunkar Jasione montana
murgrön murgröna Hedera helix
mångblommig konvall Convallaria multiflora storrams Polygonatum multiflorum
mästerrots-ört Imperatoria ostruthium mästerrot Peucedanum ostruthium
nafver-lönn naverlönn Acer campestre
ref-ranunkel revsmörblomma Ranunculus repens
renkafle Alopecurus agrestis renkavle Alopecurus myosuroides
ren-turrit rockentrav Turritis glabra
sand-lilja stor sandlilja Anthericum liliago
skör-pil Salix fragilis knäckepil Salix x fragilis
sminkrot Lithospermum arvense
snärje galie snärjmåra Galium aparine
snölaf Cetraria nivalis snölav Flavocetraria nivalis
snö-ranunkel fjällsmörblomma Ranunculus nivalis
spansk körfvel Scandix odorata spansk körvel Myrrhis odorata
sparr-buske Spartium scoparium har-ris Cytisus scoparius
stink-mynta Ballota ruderalis ? Ballota nigra ssp. ruderalis
strand-slinka Conferva littoralis trådslick Pylaiella littoralis
surkullor kamomillkulla Anthemis cotula
trägårds-molla Chenopodium album b. viride trädgårdsmålla (?) Atriplex hortensis (?)
vanlig herakel björnloka Heracleum sphondylium
vanlig ormskallre-bräken ormtunga Ophioglossum vulgatum
vanlig vårbräken låsbräken Botrychium lunaria
vass-svingel rörsvingel Festuca arundinacea
väg-tistel Cnicus lanceolatus vägtistel Cirsium vulgare
ängvädd Scabiosa succisa ängsvädd Succisa pratensis

Fotnoter

  1. ^ Anges endast om det skiljer sig från aktuellt vetenskapligt namn.
  2. ^ Anges endast om det skiljer sig från boken.

Referenser

  1. ^ a b SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
  2. ^ a b Karlsson, T. & Agestam, M. (2019-03-01): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista/ - Länken fungerar inte - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2021-07-03
  3. ^ a b Dyntaxa, svensk taxonomisk databas

  • Palmstruch Johan Wilhelm, Venus Carl Wilhelm Fröberg: Svensk botanik, Stockholm 1802-1843 (swe). Libris.