Melampyrum nemorosum

Från Plantae
Melampyrum nemorosum
L. 1753
Natt och dag
MelampyrumNemorosum.jpg
Släkte Melampyrum
Familj Orobanchaceae
Ordning Lamiales
Överordning Eudicotyledonae
Underklass Angiospermae
Rike Plantae
 

Natt och dag är en ettårig ört i kovallsläktet i familjen snyltrotsväxter.

Denna växt ser ut att ha gula och lila blommor, men blommorna är gula och de lila bladen är stödblad. Det är troligen dessa färger som givit upphov till det svenska växtnamnet. Den har även kallats "svenska flaggan" och "svenska soldater". Ytterligare ett namn är lundkovall.

Bladen och stödbladen sitter i fyra rader men blomställningen är ensidig. Efter blomningen blir de lila stödbladen gröna. Natt och dag, liksom övriga arter i kovallsläktet, är myrmekofil. Det innebär att vissa myrarter letar upp och bär iväg med fröna. Fröna liknar också myrpuppor till storlek, form och färg.

Utbredningsområdet är i norra, centrala och östra Europa. I Sverige finns den framför allt i östersjölandskapen i södra halvan av landet. Dess habitat är glesa skogar, lundar och lundängar, vägrenar och liknande.

Synonymer

  • Melampyrum moravicum Heinr.Braun 1884

Referenser