Svensk botanik band 1

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svensk botanik band 1 är en bok som utkom 1802. Denna lista visar de arter som ingår i boken.

Svenskt namn i boken Artnamn i boken[not 1] Aktuellt svenskt namn[1][2][3][not 2] Aktuellt artnamn[1][2][3]
allmän euforb revormstörel Euphorbia helioscopia
allmän kelidon skelört Chelidonium majus
alm Ulmus campestris skogsalm
lundalm
Ulmus glabra
Ulmus minor
apteks-fumar jordrök Fumaria officinalis
apteks-valerian läkevänderot Valeriana officinalis
berberis Berberis vulgaris
blindnässla vitplister Lamium album
blodrots-ört Tormentilla erecta blodrot Potentilla erecta
blåklint Centaurea cyanus
blå stormhatt äkta stormhatt Aconitum napellus
bolmört Hyoscyamus niger
brän-nässla brännässla Urtica dioica
chanterell Merulius cantharellus kantarell Cantharellus cibarius
cikori cikoria Cichorium intybus
exing hundäxing Dactylis glomerata
fetört tätört Pinguicula vulgaris
fläder Sambucus nigra
färgkullor färgkulla Anthemis tinctoria
förgät-mig-ej äkta förgätmigej Myosotis scorpioides
harsyra Oxalis acetosella
hasselört Asarum europaeum
hvitsippa vitsippa Anemone nemorosa
hästhof hästhov Tussilago farfara
islands-laf islandslav Cetraria islandica
jättegrö Poa aquatica jättegröe Glyceria maxima
kam-exing kamäxing Cynosurus cristatus
kamillört kamomill Matricaria chamomilla
kantig konvall Convallaria polygonatum getrams Polygonatum odoratum
kardborrar stor kardborre Arctium lappa
knylhafre Avena elatior knylhavre Arrhenatherum elatius
kålranunkel svalört Ranunculus ficaria
källerhals-buske tibast Daphne mezereum
liliekonvall liljekonvalj Convallaria majalis
lind Tilia europaea parklind
skogslind
Tilia × europaea
Tilia cordata
Linnés ört linnea Linnaea borealis
ljung Erica vulgaris Calluna vulgaris
luktvioler luktviol Viola odorata
lökfumari Fumaria fabacea smånunneört
kaukasisk nunneört
Corydalis intermedia
Corydalis caucasica
maskrosor Leontodon taraxacum maskros Taraxacum officinale
matte-lummer mattlummer Lycopodium clavatum
meloten-klöfver Trifolium officinale gul sötväppling Melilotus officinalis
missne Calla palustris
nyponbuske stenros Rosa canina
oxel Pyrus aria vitoxel Sorbus aria
oxlägg gullviva Primula veris
qvickhvete Triticum repens kvickrot Elymus repens
renmossa Cenomyce rangiferina grå renlav (?) Cladonia rangiferina (?)
renrepe engelskt rajgräs Lolium perenne
riddersporre Delphinium consolida riddarsporre Consolida regalis
rylört Pyrola umbellata ryl Chimaphila umbellata
smultron-ört smultron Fragaria vesca
spikklubbört spikklubba Datura stramonium
sqvattram Ledum palustre skvattram Rhododendron tometosum
stensöta Polypodium vulgare
strandråg Elymus arenarius Leymus arenarius
svart solan nattskatta Solanum nigrum
sötbesk solan besksöta Solanum dulcamara
tranbärs-vext tranbär Vaccinium oxycoccos
trefärgad viol styvmorsviol Viola tricolor
trejon-bräken Aspidium filix mas träjon Dryopteris filix-mas
trollbärs-ört ormbär Paris quadrifolia
tuschlaf Gyrophora pustulata tuschlav Lasallia pustulata
vattenklöfver vattenklöver Menyanthes trifoliata
vejde Isatis tinctoria
vild persilja vildpersilja Aethusa cynapium
vårbrodd Anthoxanthum odoratum
åkerbärs-ört åkerbär Rubus arcticus
ålands-rot ålandsrot Inula helenium
ängkafle ängskavle Alopecurus pratensis
ängkampe timotej Phleum pratense
ängslatyr gulvial Lathyrus pratensis
ängs-svingel ängssvingel Festuca pratensis

Fotnoter

  1. ^ Anges endast om det skiljer sig från aktuellt vetenskapligt namn.
  2. ^ Anges endast om det skiljer sig från boken.

Referenser

  1. ^ a b SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
  2. ^ a b Karlsson, T. & Agestam, M. (2019-03-01): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista/ - Länken fungerar inte - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2021-07-03
  3. ^ a b Dyntaxa, svensk taxonomisk databas
  • Palmstruch Johan Wilhelm, Venus Carl Wilhelm Fröberg: Svensk botanik, Stockholm 1802-1843 (swe). Libris.