Svensk botanik band 5

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svensk botanik band 5 är en bok som utkom 1807. Denna lista visar de arter som ingår i boken.

Svenskt namn i boken Artnamn i boken[not 1] Aktuellt svenskt namn[1][2][3][not 2] Aktuellt artnamn[1][2][3]
allmän benved skogstry Lonicera xylosteum
allmän bo-ört korsört Senecio vulgaris
allmän liten klockört liten blåklocka Campanula rotundifolia
allmän lotus käringtand Lotus corniculatus
allmän lysing videört Lysimachia vulgaris
allmän skaller-ört Rhinanthus crista galli ängsskallra Rhinanthus minor
allmän snarrefva nässelsnärja Cuscuta europaea
apteks hundtunge-ört hundtunga Cynoglossum officinale
apteks-sangvisorb blodtopp Sanguisorba officinalis
backsippa Anemone pulsatilla Pulsatilla vulgaris
back-timjan backtimjan Thymus serpyllum
berg-malört stenmalört Artemisia rupestris
berg-slok bergslok Melica nutans
björn-angelika strätta Angelica sylvestris
blom-vass blomvass Butomus umbellatus
blå benved blåtry Lonicera caerulea
busk-galie Galium mollugo stormåra Galium album
busk-vicker häckvicker Vicia sepium
darrgräs Briza media
dodra Alyssum sativum oljedådra Camelina sativa
en Juniperus communis
enkel upprätt pölvass Sparganium simplex igelknopp Sparganium emersum
fjällrots-ört vätteros Lathraea squamaria
flertrådig lemna Lemna polyrrhiza stor andmat Spirodela polyrrhiza
fluglik ofrys Ophrys myodes flugblomster Ophrys insectifera
fyrkantig hyperik Hypericum quadrangulare fyrkantig johannesört Hypericum maculatum
fältsippa Anemone pratensis Pulsatilla pratensis
getappel Rhamnus catharticus getapel Rhamnus cathartica
grenrör Arundo calamagrostis grenrör
bergrör
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
gul talikter ängsruta Thalictrum flavum
humle-ört humle Humulus lupulus
hundvioler ängsviol Viola canina
hvit klöfver vitklöver Trifolium repens
jolster-pil jolster Salix pentandra
klockblommig pyrol klockpyrola Pyrola media
klot-bovist Lycoperdon bovista skålröksvamp Lycoperdon utriforme
knölig flenört flenört Scrophularia nodosa
komar Comarum palustre kråkklöver Potentilla palustris
korall-rots-ört Dentaria bulbifera tandrot Cardamine bulbifera
korsbladig lemna korsandmat Lemna trisulca
kronill Coronilla emerus gulkronill Hippocrepis emerus
kupig lemna kupandmat Lemna gibba
kärr-euforb kärrtörel Euphorbia palustris
kärrkafle kärrkavle Alopecurus geniculatus
kärr-rör Arundo stricta madrör Calamagrostis stricta
lappsk ärenpris Veronica saxatilis klippveronika Veronica fruticans
liten lemna andmat Lemna minor
lund-slok lundslok Melica uniflora
mur-ruta Asplenium ruta muraria murruta Asplenium ruta-muraria
mångbladig hippuris hästsvans Hippuris vulgaris
odonbuske odon Vaccinium uliginosum
olvon-buske skogsolvon Viburnum opulus
paddbärs-ört trolldruva Actaea spicata
prest-krage-blomma Chrysanthemum leucanthemum prästkrage Leucanthemum vulgare
riddare-orkis johannesnycklar Orchis militaris
rundbladig pyrol vitpyrola Pyrola rotundifolia
skogs-spir-blomster-ört granspira Pedicularis sylvatica
skurfräken skavfräken Equisetum hyemale
stenhallon stenbär Rubus saxatilis
strand-malört strandmalört Artemisia maritima
svartbrun orkis Orchis ustulata krutbrännare Neotinea ustulata
såpneglika såpnejlika Saponaria officinalis
torsk-laf Peltides aphthosa torsklav Peltigera aphthosa
trädgårds-polemón blågull Polemonium caeruleum
tvåblads-orkis Orchis bifolia nattviol Platanthera bifolia
tysk svärdlilja tyskiris Iris germanica
vild mispel Mespilus cotoneaster oxbär Cotoneaster integerrimus
vild-krasse gatkrassing Lepidium ruderale
vår-draba Draba verna nagelört Erophila verna
väddklint Centaurea scabiosa
åker-spergel åkerspergel Spergula arvensis
åkervinda Convolvulus arvensis
åkervädd Scabiosa arvensis Knautia arvensis
äng-bräsma ängsbräsma Cardamine pratensis
äng-polygon Polygonum viviparum ormrot Bistorta vivipara
äpple-nypon-buske plommonros Rosa villosa

Fotnoter

  1. ^ Anges endast om det skiljer sig från aktuellt vetenskapligt namn.
  2. ^ Anges endast om det skiljer sig från boken.

Referenser

  1. ^ a b SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
  2. ^ a b Karlsson, T. & Agestam, M. (2019-03-01): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista/ - Länken fungerar inte - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2021-07-03
  3. ^ a b Dyntaxa, svensk taxonomisk databas

  • Palmstruch Johan Wilhelm, Venus Carl Wilhelm Fröberg: Svensk botanik, Stockholm 1802-1843 (swe). Libris.