Svensk botanik band 3

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svensk botanik band 3 är en bok som utkom 1804. Denna lista visar de arter som ingår i boken.

Svenskt namn i boken Artnamn i boken[not 1] Aktuellt svenskt namn[1][2][3][not 2] Aktuellt artnamn[1][2][3]
allmän kattfot Gnaphalium dioicum kattfot Antennaria dioica
apteks-krasse Erysimum officinale vägsenap Sisymbrium officinale
ask Fraxinus excelsior
bergarnika slåttergubbe Arnica montana
bitter bergknopp gul fetknopp Sedum acre
bitter-riska Agaricus torminosus skäggriska Lactarius torminosus
björkticka Boletus fomentarius fnöskticka Fomes fomentarius
blåbärsbuske blåbär Vaccinium myrtillus
blåsfukus blåstång Fucus vesiculosus
blås-starr blåsstarr Carex vesicaria
bredbladig sium vattenmärke Sium latifolium
brudbrödsört Spiraea filipendula brudbröd Filipendula vulgaris
dårrepe Lolium temulentum
elfgräs Sesleria coerulea älväxing Sesleria caerulea
elgört Spiraea ulmaria älggräs Filipendula ulmaria
enblommig pyrol Pyrola uniflora ögonpyrola Moneses uniflora
erenpris ärenpris Veronica officinalis
etternäsla etternässla Urtica urens
fågelbärsträd sötkörsbär Prunus avium
fågelvicker kråkvicker Vicia cracca
glansfrö stenfrö Lithospermum officinale
gul galie gulmåra Galium verum
gås-potentill gåsört Potentilla anserina
haftång bandtång Zostera marina
hagtorn Crataegus oxyacantha rundhagtorn
spetshagtorn
Crataegus laevigata
Crataegus rhipidophylla
hallonbuske hallon Rubus idaeus
hasselbladig hallonbuske Rubus corylifolius krypbjörnbär Rubus sect. Coryliifolii (?)
hvitblommig pimpinell bockrot Pimpinella saxifraga
hvitlöks-krasse Erysimum alliaria löktrav Alliaria petiolata
hönsonört hönsbär Cornus suecica
insjösäf Scirpus lacustris säv Schoenoplectus lacustris
jernört järnört Verbena officinalis
jordrefsört Glecoma hederacea jordreva Glechoma hederacea
kabbleks-ört kabbleka Caltha palustris
kerskål kirskål Aegopodium podagraria
knölig stenbräcka mandelblomma Saxifraga granulata
korgpil korgvide Salix viminalis
lejonsvans hjärtstilla Leonurus cardiaca
len-tåtel lentåtel Holcus mollis
luktgräs hässlebrodd Milium effusum
lukttåtel Holcus odoratus myskgräs Hierochloe odorata
låg skorsonér svinrot Scorzonera humilis
löksvamp Agaricus alliaceus stor lökbrosking Mycetinis alliaceus
nys-akillea nysört Achillea ptarmica
penningört Thlaspi arvense
pilbladig pilört pilblad Sagittaria sagittifolia
plommonträd plommon Prunus domestica
riska Agaricus deliciosus läcker riska Lactarius deliciosus
råg-losta råglosta Bromus secalinus
röd vinbärsbuske röda vinbär Ribes rubrum
rönn Pyrus aucuparia Sorbus aucuparia
sandstarr Carex arenaria
slånbuske slån Prunus spinosa
slåtterört slåtterblomma Parnassia palustris
sparrisört sparris Asparagus officinalis
spetsbladig syra Rumex acutus dikesskräppa Rumex conglomeratus
sporrblomma Antirrhinum linaria gulsporre Linaria vulgaris
stillfrö-ört Sisymbrium sophia stillfrö Descurainia sophia
stor källmossa stor näckmossa Fontinalis antipyretica
strand-kelidon Chelidonium glaucium strandvallmo Glaucium flavum
stäkra Phellandrium aquaticum vattenstäkra Oenanthe aquatica
svart vinbärsbuske svarta vinbär Ribes nigrum
vattensyra hästskräppa Rumex aquaticus
vild mejram kungsmynta Origanum vulgare
vild tulpan vildtulpan Tulipa sylvestris
vinterkrasse Erysimum barbarea sommargyllen Barbarea vulgaris
ängborst stagg Nardus stricta
äng-salsofi Tragopogon pratense ängshaverrot Tragopogon pratensis
ängskära ängsskära Serratula tinctoria
ängsull Eriophorum polystachion Eriophorum angustifolium
ängsyra ängssyra Rumex acetosa
ätlig pipsvamp stensopp Boletus edulis

Fotnoter

  1. ^ Anges endast om det skiljer sig från aktuellt vetenskapligt namn.
  2. ^ Anges endast om det skiljer sig från boken.

Referenser

  1. ^ a b SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
  2. ^ a b Karlsson, T. & Agestam, M. (2019-03-01): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista/ - Länken fungerar inte - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2021-07-03
  3. ^ a b Dyntaxa, svensk taxonomisk databas

  • Palmstruch Johan Wilhelm, Venus Carl Wilhelm Fröberg: Svensk botanik, Stockholm 1802-1843 (swe). Libris.