Svensk botanik band 4

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svensk botanik band 4 är en bok som utkom 1805. Denna lista visar de arter som ingår i boken.

Svenskt namn i boken Artnamn i boken[not 1] Aktuellt svenskt namn[1][2][3][not 2] Aktuellt artnamn[1][2][3]
allmän benved benved Euonymus europaeus
allmän daggskåls-ört daggkåpa Alchemilla vulgaris
allmän gentian Chironia centaurium flockarun Centaurium erythraea
allmän matramsört Pyrethrum parthenium mattram Tanacetum parthenium
allmän penningört Thlaspi bursa pastoris lomme Capsella bursa-pastoris
apteks-betonika Betonica officinalis humlesuga Stachys officinalis
apteks eufras ögontröst Euphrasia officinalis
apteks oxtungört oxtunga Anchusa officinalis
blåhallon-buske blåhallon Rubus caesius
blå ormört blåeld Echium vulgare
blå-svamp Agaricus violaceus lövviolspindling Cortinarius violaceus
bomullstistel ulltistel Onopordum acanthium
borsthvete Triticum junceum strandkvickrot Elymus farctus
Elytrigia juncea
bredbladig klockört hässleklocka Campanula latifolia
bredbladig latyr rosenvial Lathyrus latifolius
bredbladig lök ramslök Allium ursinum
busk-potentill tok Potentilla fruticosa
dvergfläder sommarfläder Sambucus ebulus
europeisk sanikel sårläka Sanicula europaea
europeisk vargfotsört strandklo Lycopus europaeus
fläckig konikört odört Conium maculatum
fält-gentian Gentiana campestris fältgentiana Gentianella campestris
fältsvamp ängschampinjon Agaricus campestris
färg-myssja färgmåra Asperula tinctoria
glänsande fjädermossa Hypnum parietinum väggmossa Pleurozium schreberi
gran Pinus abies Picea abies
gul näckört Nymphaea lutea gul näckros Nuphar lutea
hafs-säf Scirpus maritimus havssäv Bolboschoenus maritimus
hvit asklepias-ört Asclepias vincetoxicum tulkört Vincetoxicum hirundinaria
hygrometrisk stjernmossa spåmossa Funaria hygrometrica
kräkel Fucus rotundus Polyides rotunda
kärrneglikört humleblomster Geum rivale
kärrsäf Scirpus palustris knappsäv Eleocharis palustris
lakris-astragal Astragalus glyciphyllus sötvedel Astragalus glycyphyllos
laxer-lin vildlin Linum catharticum
linnéisk lucern Medicago falcata gul-lusern Medicago sativa ssp. falcata
myssieört Asperula odorata myskmadra Galium odoratum
måbärs-buske måbär Ribes alpinum
mångårig tusenskönsört tusensköna Bellis perennis
mösslik helvell Helvella mitra vit hattmurkla Helvella crispa
oxelrönn finnoxel Sorbus hybrida
pepparrots-ört Cochlearia armoracia pepparrot Armoracia rusticana
pyramidal ajuga blåsuga Ajuga pyramidalis
rödbrun pipsvamp Boletus rubeolarius ? ?
röd fackel-ört fackelblomster Lythrum salicaria
röd kornell skogskornell Cornus sanguinea
röd ängsklöfver rödklöver Trifolium pratense
slidförande ängsull tuvull Eriophorum vaginatum
smalbladig kasdun smalkaveldun Typha angustifolia
storbladig hästhofsört Tussilago petasites pestskråp Petasites hybridus
svart kråkbärsris kråkbär Empetrum nigrum
svensk körfvel Scandix cerefolium dansk körvel Anthriscus cerefolium
sälgticka Boletus svaveolens sydlig anisticka Trametes suaveolens
taggigt knappgräs Schoenus mariscus ag Cladium mariscus
takmossa Tortula ruralis Syntrichia ruralis
tax idegran Taxus baccata
té-veronika teveronika Veronica chamaedrys
tidig röd orkis Sankt Pers nycklar Orchis mascula
tufstarr Carex caespitosa tuvstarr Carex cespitosa
vanlig taklök taklök Sempervivum tectorum
vatten-teuker lökgamander Teucrium scordium
vinter-valerian Valeriana locusta vårklynne Valerianella locusta
åker-hven Agrostis spica venti åkerkösa Apera spica-venti
åkermynta Mentha arvensis
åker-ononis Ononis arvensis stallört Ononis spinosa ssp. hircina
åker-vicker fodervicker Vicia sativa
årig saltört Salicornia herbacea glasört Salicornia europaea
ängshafre Avena pratensis ängshavre Helictotrichon pratense
ängs-melampyr ängskovall Melampyrum pratense
ängs-orkis Orchis morio göknycklar Anacamptis morio
äppelträd Pyrus malus äpple Malus domestica
ätlig murkla rund toppmurkla Morchella esculenta

Fotnoter

  1. ^ Anges endast om det skiljer sig från aktuellt vetenskapligt namn.
  2. ^ Anges endast om det skiljer sig från boken.

Referenser

  1. ^ a b SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
  2. ^ a b Karlsson, T. & Agestam, M. (2019-03-01): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista/ - Länken fungerar inte - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2021-07-03
  3. ^ a b Dyntaxa, svensk taxonomisk databas

  • Palmstruch Johan Wilhelm, Venus Carl Wilhelm Fröberg: Svensk botanik, Stockholm 1802-1843 (swe). Libris.