Apocynaceae

Från Plantae
(Omdirigerad från Oleanderväxter)
Apocynaceae
Juss. 1789
Oleanderväxter
Nerium oleander
Nerium oleander
Ordning Gentianales
Överordning Eudicotyledonae
Underklass Angiospermae
Rike Plantae
 

Oleanderväxter är en stor familj med både buskar, träd, klätterväxter och örter. De har vanligen vit mjölksaft eller sav. Många oleanderväxter har stora, färgstarka blommor. Större delen av familjen hör hemma i tropiskt och subtropiskt klimat. Användningsområden är bland annat medicinalväxter och råvaror för mediciner samt prydnadsväxter.

Systematiken inom oleanderväxterna håller på att förändras. Numera ingår familjen Asclepiadaceae (tulkörtsväxter) i oleanderväxterna, men flera håller dem fortfarande som en separat familj.

Släkten

Eftersom antalet släkten är stort är listan uppdelad på flera sidor.

Innehållsförteckning över alla släkten i familjen oleanderväxter:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z

Underfamiljer

Familjen är uppdelad i fem underfamiljer och tre av dem är i sin tur uppdelade i tribus.

Referenser