Viscum album

Från Plantae
Viscum album
L. 1753
Mistel
Mistletoe in White Poplar 2.jpg
Släkte Viscum
Familj Santalaceae
Ordning Santalales
Överordning Eudicotyledonae
Underklass Angiospermae
Rike Plantae
 

Mistel är en art i mistelsläktet i familjen sandelträdsväxter.

Misteln förekommer uteslutande som parasit på träd, vanligen högt uppe i kronan på grenar och kvistar där den växer som en tät, rundad buske. Den syns bäst när trädet är avlövat eftersom misteln har vintergröna blad.

Dess rot genomborrar trädets bark, tränger sig emellan barken och veden och sänker korta grenar in i vedmassan. Växten är dock så rik på klorofyll att den själv kan framställa näring och därför räknas den som halvparasit. Även stammarnas yta är tydligt grön. Mistelns utseende är vidare ganska säreget genom de upprepat parvisa, gaffelformigt ställda grenarna, som utgår under varje blomställning. Varje grendel har endast två motsatta blad.

Misteln är tvåbyggare. Blommorna är små. Ståndarna utgörs av en mängd ståndarmjölssäckar på insidan av hanblommans fyra kalkblad. Honblomman har förutom de fyra hyllebladen en liten uppstående kant som motsvarar ett blomfoder. Det finns en pistill vars fruktämne inte är tydligt utbildat eftersom det ensamma fröämnet ligger inbäddat i blomaxelns spets. Blommorna sitter oftast tre och tre i små knippen och har en äpplelik doft. Blomningen infaller tidigt på våren då värdträdet ännu är bladlöst.

Frukten är ett klotrunt, vitt eller grönvitt, genomlysande bär med ett enda, tillplattat frö och mycket klibbigt fruktkött. Mistelns frö innehåller ofta mer än en enda grodd.

Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika samt i västra, centrala och sydvästra Asien. I Sverige är den ganska sällsynt och förekommer nästan bara i mälardalen samt i östra Småland. Mistel är Västmanlands landskapsblomma.

Några underarter

  • Viscum album ssp. album, mistel, parasiterar på lövträd
  • Viscum album ssp. abietis, ädelgransmistel, parasiterar på ädelgran
  • Viscum album ssp. austriacum, tallmistel, parasiterar på tall

Referenser

  • Mossberg, Bo; Stenberg Lennart: Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005 (swe). ISBN 91-46-21319-8 (inb.). Libris. 
  • Lindman, Carl Axel Magnus: Bilder ur Nordens flora, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1917-1926 (swe). Libris. 
  • POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-08-30.
  • SKUD, Svensk kulturväxtdatabas - mistel