Träd

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Träd är vedartade, fleråriga växter. Vedartade växter ska vara av en viss storlek för att räknas som träd, annars kallas de buskar. Det finns dock ingen sådan absolut gräns mellan träd och buskar.

Träd kan delas in på olika vis, till exempel i barrträd och lövträd.

Ett träd kan delas in i olika delar: rötter, stam och grenar. Grenar utgår från stammen, antingen längs hela stammen som hos en gran eller så finns de på stammens övre del och kallas då trädkrona eller bara krona. Vissa träd, till exempel palmer, saknar grenar.

Så har trädet som tidigare nämnts blad eller barr. Barrträd förökar sig med frön som sprids från kottar. Lövträd har blommor som befruktas och bildar frön.