Pelarformad

Från Plantae

Pelarformad är ett begrepp som används för att beskriva formen på växter framför allt inom familjen kaktusväxter.

Pelarformad är en kaktus då den blir mycket utsträckt då den växer, i motsats till klotformad. Blir den bara lite utsträckt så beskrivs den som cylindrisk, såsom exempelvis arter i släktet Echinocereus .