nom. alt.

Från Plantae

nom. alt., nomen alternativum, betyder "alternativt namn" och är namn på växtfamiljer som anses vara giltigt publicerade eftersom de använts under lång tid. Följande är giltiga alternativa namn:

Referenser