Invasiv art

Från Plantae

En invasiv art definieras i en EU-förordning som "främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster".[1] En annan benämning är invaderande art.

USA definierar en invasiv art som en organism som finns i ett ekosystem där den inte förekom naturligt och att dess närvaro i detta ekosystem kan orsaka skada, antingen ekonomiskt, miljömässigt eller för människan.[2]

Några av de värsta invasiva växtarterna

[3]

Art Svenskt namn Familj
Acacia mearnsii Fabaceae Acacia mearnsii flowers.JPG
Ardisia elliptica Primulaceae Starr 050107-2860 Ardisia elliptica.jpg
Arundo donax italienskt rör Poaceae Arundo donax 002.JPG
Cecropia peltata Urticaceae Cecropia peltata-leaves.jpg
Chromolaena odorata Asteraceae Arun image14.jpg
Cinchona pubescens rött kinaträd Rubiaceae Cinchona pubescens-IMG 9425.JPG
Clidemia hirta Melastomataceae Starr 020803-0007 Clidemia hirta.jpg
Eichhornia crassipes vattenhyacint Pontederiaceae Eichhornia crassipes-water hyacinth.jpg
Euphorbia esula vargtörel Euphorbiaceae Euphorbia esula10.jpg
Fallopia japonica parkslide Polygonaceae Fallopia japonica 10 ies.jpg
Hedychium gardnerianum kanonviska Zingiberaceae Starr 050817-3946 Hedychium gardnerianum.jpg
Hiptage benghalensis Malpighiaceae Hiptage benghalensis 猿尾藤 (天問).jpg
Imperata cylindrica bomullsgräs Poaceae Imperata cylindrica tigaya colony.jpg
Lantana camara eldkrona Verbenaceae Starr 010419-0069 Lantana camara.jpg
Leucaena leucocephala ipil-ipil Fabaceae Leucaenamauro.jpg
Ligustrum robustum Oleaceae
Lythrum salicaria fackelblomster Lythraceae Blutweiderich 0507241.jpg
Melaleuca quinquenervia Myrtaceae Melaleuca quinquenervia1.jpg
Miconia calvescens sammetsbuske Melastomataceae Starr 031118-0098 Miconia calvescens.jpg
Mikania micrantha Asteraceae Common Five-ring (Ypthima baldus)- dry season form on Mikania micrantha (Chinese creeper) at Narendrapur W IMG 4133.jpg
Mimosa pigra Fabaceae Mimo pigra 080209-4579 ckoep.jpg
Myrica faya (tidigare Morella faya) Myricaceae Starr 050815-3370 Morella faya.jpg
Opuntia stricta Cactaceae Opuntia dillenii (Los Sauces) 03 ies.jpg
Pinus pinaster terpentintall Pinaceae ForetLandes.JPG
Prosopis glandulosa Fabaceae Prosopis glandulosa 001.jpg
Psidium littorale (tidigare Psidium cattleianum) smultronguava Myrtaceae Psidium littorale 01 ies.jpg
Pueraria montana var lobata kudzuböna Fabaceae Starr 021012-0004 Pueraria montana var. lobata.jpg
Rubus ellipticus Rosaceae Starr 011205-0076 Rubus ellipticus.jpg
Schinus terebinthifolius brasiliansk rosépeppar Anacardiaceae Schinus terebinthifolius fruits.JPG
Spartina anglica Poaceae Spartina anglica.jpg
Spathodea campanulata afrikanskt tulpanträd Bignoniaceae Afrika~228.jpg
Sphagneticola trilobata ampelkrage Asteraceae Sphagneticola trilobata 3.jpg
Tamarix ramosissima hösttamarisk Tamaricaceae Tamarix ramosissima a3.jpg
Ulex europaeus ärttörne Fabaceae Ulex europaeus-IMG 0430.jpg

Referenser