International Cactaceae Systematics Group

Från Plantae

International Cactaceae Systematics Group, (ICSG), är en grupp som tillsammans utarbetar en internationell konsensus gällande vilken systematik som man bör följa för arter inom familjen kaktusväxter.

Under en IOS kongress (International Organization for Succulent Plant Study) i Mars 2000 beslutades att IOS Cactaceae Working Party, en arbetsgrupp inom IOS, skulle byta namn till International Cactaceae Systematics Group. Deltagare på kongressen var bland annat Dr David Hunt, Dr E.F. Anderson, Dr U. Eggli, W.A. Fitz Maurice, Dr K. Gilmer, N.P. Taylor.

Referenser