Elaiosom

Från Plantae

Elaiosom är ett bihang i ena änden av ett frö hos vissa växter. Detta bihang har oftast en hög halt av protein och fett. Anledningen är att myror ska lockas att sprida fröna.