Biodiversity Information Standards

Från Plantae

Biodiversity Information Standards, TDWG (tidigare Taxonomic Databases Working Group) är en organisation vars uppgift är att genom internationellt samarbete skapa standarder för biologiska databasprojekt.

Några standarder som har tagits fram av TDWG är:

Referenser