Anderna

Från Plantae
Andes 70.30345W 42.99203S.jpg

Anderna är en bergskedja som sträcker sig längs i stort sett hela Sydamerikas västra kust vilket blir ungefär 7 000 kilometer. Bergskedjan går genom Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile och Argentina.

Klimatet i Anderna varierar. Det är varmast och fuktigast i norr vilket är närmast ekvatorn och så blir det gradvis kallare söderut. Här finns en mängd olika biom, exempelvis tropisk regnskog, bergsskog och en av världens torraste platser, Atacamaöknen.

I Anderna finns omkring 25 procent av världens växtarter.

Referenser

Länkar

  • National Research Council (U.S.) Lost crops of the Incas (1989) på Google Books