Livsformer

Från Plantae
(Omdirigerad från Therofyter)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Raunkiærs livsformer, förklaringar se text

Raunkiær var en dansk botaniker som 1907 publicerade ett schema över växters livsformer. Senare har ett par former tillkommit.

Raunkiærs livsformer

Siffrorna hänvisar till bilden

1. Fanerofyter Stamväxter med övervintringsdelarna minst 25 centimeter upp i luften.
2-3. Chamaefyter Låga växter med övervintringsdelarna mellan jordytan och högst 25 centimeter upp i luften.
4. Hemikryptofyter Växter som vissnar ner och har övervintringsdelarna strax över eller strax under jordytan.
5-9. Kryptofyter
5-6. Geofyter Vissnar ner helt ovan jord så att endast underjordiska delar övervintrar eller genomlever en torrperiod.
7. Helofyter Sumpväxter
8-9. Hydrofyter Vattenväxter
Ej bild Therofyter Växter som överlever vintern, torrperioder eller andra ogynnsamma omständigheter som frön. De genomför alltså hela sin livscykel på en säsong.
Ej bild Epifyter Växter som växer på andra växter.
Ej bild Aerofyter Växter som får näring och fuktighet från luften och från regn.

Andra livsformer

Halofyter Växter som lever i miljöer där de utsätts för salt, antingen vid rötterna eller i luften.
Halvparasiter Växter som till viss del får sin näring ur andra växter
Litofyter Växter som klänger eller klättrar på stenar eller berg.
Parasiter Växter som får sin näring ur andra växter (eller organismer)
Xerofyter Växter som kan leva i miljöer där det är stor brist på vatten och fuktighet, till exempel i öknen.