Ruderatmark

Från Plantae

Ruderatmark eller skräpmark är mark där den naturliga växtligheten har störts av människan på något sätt. Exempel på detta är industriområden, vägkanter och lagringsplatser för schaktmassor.

Några typiska växter som finns på ruderatmark är olika gräs och arter i släktena Chenopodium, Amaranthus och Melilotus.