Chrysosplenium alternifolium

Från Plantae
Chrysosplenium alternifolium
L. 1753
Gullpudra
Frukter med frön
Frukter med frön
Släkte Chrysosplenium
Familj Saxifragaceae
Ordning Saxifragales
Överordning Eudicotyledonae
Underklass Angiospermae
Rike Plantae
 

Gullpudra är en ört i gullpudresläktet i familjen stenbräckeväxter som växer på översilad mark, kring källdrag, bäckar, diken och liknande platser. I låglänt mark finns den endast i skog med djup skugga. Den blommar på våren och försommaren.

Blomman saknar kronblad och har istället kalk eller enkelt hylle. Hela blomman har en livligt ockragul färg och omges av breda, mer eller mindre gulaktiga högblad. När fröhuset har öppnat sig blir det tämligen lysande gult utan att torka. Fröna lossnar inte utan ligger kvar länge i fruktens öppna skål. Även om fröna är mycket små, drygt en halv millimeter långa, syns de tydligt genom sin vackra rubinfärg med så stark glans att de liknar små ädelstenar.

Utbredningsområdet är i Europa, västra Sibirien och Kaukasus.

Referenser