Monotypisk

Från Plantae

Monotypisk är ett taxon som endast omfattar ett taxon på en lägre nivå. Ett exempel är ett monotypiskt släkte som bara innehåller en art.