Undergrupp

Från Plantae
ArtSläkteFamiljOrdningKlassFylumRikeBiological classification L Pengo-sv.svg
Bildinformation

Undergrupp är här ett samlingsbegrepp för de taxonomiska nivåer som kan finnas mellan släkte och art. Med mer vetenskapliga benämningar kallas dessa subgenus, sectio, subsectio, series och subseries. Den vanligaste anledningen att man vill dela in ett släkte i undergrupper är att släktet är så stort att det är svårt att överblicka i sin helhet. Indelningen i undergrupper bygger vanligen på morfologiska likheter mellan arterna.

Referenser