nom. nov.

Från Plantae

nom. nov., nomen novum, är ett nytt namn inom taxonomi som ersätter ett gammalt som av olika anledningar inte längre kan användas.