Lista över arter i släktet Rebutia

Från Plantae

Detta är en lista med arter från familjen kaktusväxter i släktet Rebutia indelat i 5 undergrupper: Aylostera Speg. 1923, Mediolobivia Backeb. 1934, Rebutia K.Schum. 1895, Sulcorebutia Backeb. 1951 och Weingartia Werderm. 1937.

Art Auktor[1] År IUCN Undergrupp[2] Svenskt namn[3]
R. albipectinata Rausch[not 1] 1972 EN Aylostera
R. arenacea Cárdenas 1951 NT Sulcorebutia kamkranskaktus
R. breviflora (Backeb.) D.R.Hunt 2002 LC Sulcorebutia kortblommig kranskaktus
R. canigueralii Cárdenas 1964 LC Sulcorebutia eldkranskaktus
R. cardenasiana (R.Vásquez) G.Navarro 1996 LC Sulcorebutia
R. cintia Hjertson 2003 LC Weingartia cintiakaktus
R. cylindrica (Donald & A.B.Lau) Donald 1987 LC Sulcorebutia cylinderkranskaktus
R. deminuta (F.A.C.Weber) A.Berger 1923 LC Aylostera mörkröd kranskaktus
R. deminuta ssp. kupperiana (Boed.) Hjertson 2003 LC Aylostera purpurkranskaktus
R. einsteinii Frič ex Kreuz. & Buin. 1949 LC Mediolobivia mörk guldkranskaktus
R. einsteinii ssp. aureiflora (Backeb.) Hjertson 2003 LC Mediolobivia guldkranskaktus
R. einsteinii ssp. gonjianii (R.Kiesling) Hjertson 2003 LC Mediolobivia
R. fabrisii Rausch 1977 LC Rebutia gyttrad kranskaktus
R. fidana (Backeb.) D.R.Hunt[not 2] 1987 LC Weingartia gul weingartiakaktus
R. fidana ssp. cintiensis (Cárdenas) D.R.Hunt 1997 LC Weingartia
R. fiebrigii (Gürke) Britton & Rose 1916 LC Aylostera tegelkranskaktus
R. glomeriseta Cárdenas 1951 EN Sulcorebutia borstkranskaktus
R. heliosa Rausch 1970 LC Aylostera solkranskaktus
R. krugerae (Cárdenas) Backeb. 1959 EN Sulcorebutia
R. mentosa (F.Ritter) Donald 1987 LC Sulcorebutia vårtkranskaktus
R. mentosa ssp. purpurea (Donald & A.B.Lau) Donald ex D.R.Hunt 1997 LC Sulcorebutia purpurröd vårtkranskaktus
R. minuscula K.Schum. 1895 LC Rebutia kranskaktus
R. neocumingii (Backeb.) D.R.Hunt 1987 LC Weingartia storkranskaktus
R. neocumingii ssp. lanata (F.Ritter) D.R.Hunt 2003 LC Weingartia ullig storkranskaktus
R. neocumingii ssp. pulquinensis (Cárdenas) D.R.Hunt 2003 LC Weingartia fintaggig storkranskaktus
R. neumanniana (Werderm.) D.R.Hunt 1987 DD Weingartia gulröd weingartiakaktus
R. oligacantha (F.H.Brandt) D.R.Hunt 1997 LC Sulcorebutia gles kranskaktus
R. padcayensis Rausch 1970 LC Rebutia padcaya-kranskaktus
R. pulchra Cárdenas 1970 LC Sulcorebutia magentakranskaktus
R. pulvinosa F.Ritter & Buin. 1963 DD Aylostera tuvkranskaktus[not 3]
R. pulvinosa ssp. albiflora (F.Ritter & Buin.) Hjertson 2003 DD Aylostera vit tuvkranskaktus[not 4]
R. pulvinosa ssp. perplexa (Donald) Hjertson 2003 DD Aylostera rosa tuvkranskaktus
R. pygmaea (R.E.Fr.) Britton & Rose 1922 LC Mediolobivia liten kranskaktus
R. ritteri (Wessner) Buining & Donald 1963 LC Mediolobivia syskonkranskaktus
R. steinbachii Werderm. 1931 LC Sulcorebutia myskkranskaktus
R. steinbachii ssp. tiraquensis (Cárdenas) D.R.Hunt 1997 LC Sulcorebutia tättaggig myskkranskaktus
R. steinbachii ssp. verticillacantha (F.Ritter) Donald ex D.R.Hunt 1997 LC Sulcorebutia fintaggig myskkranskaktus
R. steinmannii (Solms) Britton & Rose 1922 LC Mediolobivia pyttekranskaktus
R. tarijensis Rausch 1975 LC Aylostera tarija-kranskaktus
R. vasqueziana (Rausch) D.R.Hunt 2002 NT Sulcorebutia dvärgkranskaktus

Fotnoter

  1. ^ Namnet korrigerat från R. albopectinata i efterhand på grund av fel enligt ICN.
  2. ^ Namnet korrigerat från R. fidaianus i efterhand på grund av fel enligt ICN.
  3. ^ Tuvkranskaktus är inget officiellt namn ännu.
  4. ^ Vit tuvkranskaktus är inget officiellt namn ännu.

Referenser

  1. ^ The International Plant Names Index (IPNI) - Rebutia
  2. ^ Hunt, David R.; Taylor Nigel P., Charles Graham.: The new cactus lexicon, dh books, Milborne Port 2006 (eng). ISBN 0953813444 (complete work). Libris. 
  3. ^ SKUD, Svensk kulturväxtdatabas - Rebutia