ined.

Från Plantae

ined., ineditus, betyder opublicerat. Det skrivs ibland efter ett vetenskapligt namn istället för auktorns namn när det vetenskapliga namnet är opublicerat.