Incertae sedis

Från Plantae

Incertae sedis är latin och betyder oviss placering eller oviss position. Benämningen används inom taxonomin då en art eller ett släkte inte helt klart kan placeras i den taxonomiska hierarkin, det vill säga, de närmaste släktingarna är ovissa.