Gordon Douglas Rowley

Från Plantae
(Omdirigerad från G.D.Rowley)

Gordon Douglas Rowley, född i London 1921, död 2019, var en ledande specialist på suckulenta växter. Han hade forskarexamen i botanik vid University of London. Han arbetade på John Innes hortikulturinstitution från 1948 till 1961 och var lärare vid universitetet i Reading på hortikulturdivisionen fram till sin pensionering 1981.

Han gjorde många resor till USA, Mexiko och Afrika för att sedan driva frågan om bevarandet av arter när den första kongressen av IOS (International Organization for Succulent Plant Study) genomfördes i Reading 1973.

Många växter har fått namn efter Rowley, såsom Lobivia rowleyi, Pygmaeocereus rowleyanus , Echinopsis rowleyi, ×Epicactus 'Gordon Rowley', Aeonium × rowleyi, ×Greenonium rowleyi, Senecio rowleyanus.

Linne autograph.svg
Auktorsförkortningen G.D.Rowley för Gordon Douglas Rowley används i samband med ett vetenskapligt namn inom botaniken.
Klicka på förkortningen för att se exempel på växter som Gordon Douglas Rowley är auktor för.

Bibliografi

  • Thomas, Graham Stuart; Rowley Gordon D.: Climbing roses old and new, Phoenix House, London 1965 (eng). Libris. 
  • Rowley, Gordon: The illustrated encyclopedia of succulents, Salamander Books, London 1978, A Salamander book (eng). ISBN 0-86101-011-6. Libris. 
  • Rowley, Gordon D.: Caudiciform & pachycaul succulents, Strawberry Press, Mill Valley, Calif. 1987 (eng). ISBN 0-912647-03-5. Libris.