Tjockstamsväxter

Från Plantae
(Omdirigerad från Caudiciform)

Tjockstamsväxter, caudiciforms på engelska, brukar man kalla växter som har oproportionerligt uppsvällda stammar. Detta är en anpassning till torrt klimat och växten lagrar vatten och näring i stammen för att överleva perioder med lite eller inget regn. Tjockstamsväxter finns i många olika familjer och utgör ingen taxonomisk grupp inom botaniken.

Exempel på tjockstamsväxter

Se även

Länkar