Atacamaöknen och Sechuraöknen

Från Plantae
Sechuraöknen

Ekoregionen Atacamaöknen och Sechuraöknen består av två öknar som bildar ett sammanhängande område som är nästan 3 500 kilometer långt längs Chiles och Perus kuster. Detta är ett av världens torraste områden. I vissa delar faller i stort sett inget regn någonsin.

Trots det kärva klimatet finns det omkring 1 300 växtarter i denna ekoregion. Av dessa är 60 procent av arterna i Atacama och 40 procent i Sechura endemiska. Endast 68 arter finns i båda öknarna. De växter som finns här är typiska ökenväxter, speciellt ormbunksväxter, kottebärande växter, kaktusväxter samt blommande växter som överlever genom att absorbera fukten i dimma och dagg. På senare tid har man upptäckt sällsynta och endemiska arter, bland annat olika Copiapoa-arter, Griselinia carlomunozii och Tillandsia tragophoba.

Bland de djur som finns i öknarna är lamadjuret guanaco, sydamerikanskt sjölejon och olika finkar.

Hot mot denna ekoregion är urbanisering, gruvdrift, förorening, vägbyggen, husdjursbetande, insamling av ved, plantinsamling och erosion.

Noter