Morfologi

Från Plantae
(Omdirigerad från Läpp)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Morfologi är läran om växternas byggnad. Vanligen menar man då den yttre uppbyggnaden och egenskaper som form, färg och mönster. Den inre uppbyggnaden kallas för växternas anatomi. Många gör ingen skillnad på dessa begrepp.

Förr användes morfologi i stor utsträckning för att klassificera växter inom taxonomin. Morfologi har fortfarande betydelse på detta område men numera studerar man även växternas gener för att se hur de är släkt med varandra.

Det är värt att nämna att morfologi är ett begrepp som inte enbart används om växter utan på många andra områden, dels andra organismer såsom djur men också inom så vitt skilda vetenskaper som till exempel grammatik, astronomi och demografi.

Gräsens morfologi

Gräsets morfologi.png
 1. blomställning vippa
 2. småax
 3. blomma
 4. nytt blad
 5. bladskivor
 6. snärp
 7. bladöron
 8. ledstycke eller strå
 9. led
 10. basalskott
 11. åldrande blad
 12. adventivrötter
 13. ledstycke på jordstam
 14. led på jordstam
 15. ledstycke på utlöpare
 16. led på utlöpare
 17. basalskott
 18. bladslidor
 19. interkalärt meristem (tillväxtvävnad)
 20. fullvuxet blad
 21. blomstrå


Orkidéers morfologi

Vanilla Morf2.png
 1. övre, yttre hylleblad
 2. höger, inre hylleblad
 3. läpp
 4. nedre, höger, inre hylleblad
 5. vänster, nedre, yttre hylleblad
 6. frö-embryo
 7. fruktämne
 8. könspelare
 9. märke
 10. rostellum
 11. knapp (med pollen)


Starrsläktets morfologi

Starrars morfologi4.png
 1. axsamling
 2. hanax
 3. ax
 4. honax
 5. stödblad
 6. strå
 7. ståndare
 8. hanblomma
 9. basal slida
 10. märke
 11. näbb
 12. axfjäll
 13. fruktgömme
 14. rotskott
 15. rhizom
 16. sugrot


Ärtväxters morfologi

Wisteria sinensis anatomia rev en.svg